խոստումն

խոստումն

Dasnabedian 1995: 441

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 2,6 Acrostiche 5,2
promesse

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽՈՍՏՈՒՄՆ — (տման.) NBH 1 0968 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c գ. Խոստացումն խոստաբանութիւն. խոստանալն. եւ Իրն խոստացեալ. որ ի սուրբ գիրս ստէպ թարգմանի եւ Աւետիք, որպէսխոտումն աստուծոյ առ մեզ. *Զխոստումն՝ զոր խոստացաւ համան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՐԱԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 0341 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. μόνομος constans, perpetuus. Որ յար կայ եւ մնայ. մշտակայ. մշտատեւ. մնայուն. մնացական. տեւողական. մշտնջենաւոր. ... *Յարակային եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԵՏԻՔ — (տեաց, տեօք.) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c գ. ԱՒԵՏԻՔ. ասի եւ որպէս ռմկ. ԱՒԵՏԻՍ. ἁγγελία, εὑαγγελία, ον nuncium, annunciatio, bonum vel laetum nuncium Բան եւ լուր ուրախարար եւ բերկրալի. ... պ. նիվիյտ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՍՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0967 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c ն. ὐπισχνέομαι promitto, polliceor ἑπαγγέλλω, ομαι promitto եւ denuncio եւ ὀμολογέω confiteor. Խոստ կամ խոստումն կամ խօսքտալ. յանձն առնուլ կատարել եւ առնել ինչ մի. ուխտել. յոյս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՐԿԲԱՅ — ( ) NBH 1 0140 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. Ուր չկայցէ երկբայութիւն ինչ յանձին՝ եւ զիրէն. անկասկած. անվեհեր. անտարակոյս. աներկմիտ. աներկբայելի. *Աներկբայ մտօք, կամ յուսով. Յհ. կթ.: *Ի խորհուրդ յուսոյ աներկբայ դիտման. Նար. խչ.: *Աներկբայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՍՏԵԼԻ — ( ) NBH 1 0238 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. Որում չէ մարդ ստիլ. անսուտ. *Խոստումն անստելի. Նար. ՟Հ՟Բ: *Վկայ ածէ զնոսա անստելի լինել բանին. Շ. բարձր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՐԿՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0295 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. προβάλλων, προβαλλόμενος objiciens, se opponens Ձեռնարկու. դիմախօս. դիմակաց. դիմամարտ. ախոյեան. ոսոխ. *Առարկու ելեալ թշնամեացն՝ յաղթեաց: Առ որ ժպրհի բանս յառնել առարկու: Եւ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց կամ ինց.) NBH 1 0326 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ θεῖος, θεϊκός divinus որ եւ ԱՍՏՈՒԱԾԵՂԷՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՆ. Սեպհական կամ վայելչական Աստուծոյ. եւ Որ ինչ լինի ՟Ավ, կամ հայի յԱստուած. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԱՆԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0668 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. Երանութեամբ լի. երանաւէտ *Փափկասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրախտ. Պիտ.: *Երանալից խոստումն. Ճ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐՋԱՆԻԿ — (նկի, կաց.) NBH 1 0703 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. εὑδαίμων, εὑτυχής, μακάριος felix, beatus Երանելի, եւ երանաւէտ. բարեբախտ եւ բարեբաստիկ (ոք կամ ինչ). ... *Ո՛վ երջանիկ հոգւոյ, որում զբնութիւնն եւ ըստ բնութիւնն եցոյց աստուած …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԻՋՈՒՑԱՆԵՄ — (ջուցի, ջո՛.) NBH 1 0736 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ն. στέλλω reprimo, remitto, minuo κατάγω deduco Ի վայր իջուցանել, ցածուցանել, առաւել՝ նմանութեամբ. ... *Բարկութեամբ զիջուսցես զազգս. Ամբ. ՟Գ. 12: *Զհեստեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.